our-pleadge-sin
English
Sinhala
bottom
agrabodhiPV1 ambarelli ambulugala-danthapayaRMV1 angangalasm1 attanagallasm1 attanagallasm2 atupothdeniyasm1 atupothdeniyasm2 atupothdeniyasm atupothdeniyasm2 averiyapetthaRMV1 banbaragaRMV2 banbaragaRMV2 bingiriyasm1 bingiriyasm2 bodhirukaramaPVsm1 buddhamaRMV1_small dabavinnasm dabavinnasm2 dagama-kabballalena dagama-kabballalena dalada-maligawa dalukgolla dalukgolla dampitiya dandagamuwasm1 danagirigala degaldoruwa devanaga dewagiriPRVsm1 dharmarakshitha diyasunnatha-keerthi dodanduwasm1 dodanduwasm2 edandawalaPRVsm1 edandawalaPRVsm2 Elpitiya--Galapathasm1 embillasm1 embillasm2 galmaduwasm1 galmaduwasm2 galmangodasm1 galmangodasm2 gandaraPRVsm1 gangathilakasm1 gannoruwaRMVsm1 gannoruwaRMVsm2 garandigalasm1 gauthamarama gauthamarama godapitiyasm1 gurullagama-sudarshanaramaya gurullagama-sudarshanaramaya habaranaTVsm1 habaranaTVsm2 haathaga heepitiya isurumunism1 jayawardenaramaya kadugannawa---mawela-kandasm1 kadugannawa---mawela-kandasm2 kahandawa-PRVsm1 kahandawa-PRVsm2 kahavilgodasm1 kasagalaRMVsm1 kathaluwasm1 kathaluwasm2 kaudugamasm1 kaudugamasm2 kaudumunna kela-dambulla-PRVsm1 kithulpe kithulpe kinihirakandasm1 kiriella---nadunsm1 kiriella---nadunsm2 klonduruwapola kotasara-piyangaluRMVsm1 kotasara-piyangaluRMVsm2 kotikagodasm1 kotikagodasm2 kubalwala-hailabimbaramaRMVsm1 kulugammanaRMVsm1 kulugammanaRMVsm2 kumaraVsm1 kumaraVsm2 kumaraVsm3 kurumbure kurumbure madagamaRMVsm1 madagamaRMVsm2 madanwalaRMVsm1 madewalaTVsm1 mahabellanasm1 mahabellanasm2 mahalloluwasm1 mahalloluwasm2 mahawehera mahindaVsm1 mahindaVsm2 makewitaPRVsm1 makewitaPRVsm2 makulethenna makurawasm1 makurawasm2 malagammanaRMVsm1] malagammanaRMVsm2 maniyangama maugiri maugiri meddegoda meepitiyasm1 miugunaramaTVsm1 nagahagodella nagahagodella naigalaRMVsm1 nagolla nagolla nalagasdeniyasm1 nalagasdeniyasm2 neelagirism1 neelagiri nilgalthala padeniyasm1 padeniyasm2 pahurekanda-PRVsm1 pallemorugamasm1 pallemorugamasm2 pallmadullaRMVsm1 pidurangala pokunuvita---Kithsm1 pokunuvita---Kithsm2 polgahawela---maliyadewasm1 pothgul-viharayasm1 pothgul-viharayasm1 pothgul-viharayasm1 pulinathalarama kathaluwa purana-bodhimaluVsm1 rabukpothaRMVsm1 ranwellesm1 raththapalasm1 rawanaellaRMVsm1 redee-viharayasm1 redee-viharayasm2 resweherasm1 sagamaRMV sagamaRMV salawa salawa samurdhagirism1 sapugoda-vidya sapugoda-vidya seetharama senevirathna-upositha senevirathna-upositha sengalena silwathgalasm1 sri-dewamiiaramaVsm1 sri-dewamiiaramaVsm2 sri-madarasingharamaVsm1 sri-nagasm1 sri-nagawanaramayasm1 sri-sugatharamaPRVsm1 srisumanarama srisumanarama sri-sumangalaRMVsm1 subadhraramayasm1 sudarshana-dharma-shalawasm1 sudharmarama-pothgul sulunapahara sulunapahara sulunapahara sunandaramayasm1 sunandaramayasm2 thalgahagoda thelwattasm1 thelwattasm2 thelwattasm1 thelwattasm2 thithathapajjala uduwadiyagoda uduwadiyagoda thelwattasm1 thelwattasm2 veheragodaPRVsm1 wahara wanasinghe watapuluwa wattegama watthegama watthegama weerahena weherakanda weherakanda weligama---sudarsm1 weligama---sudarsm2 welikotuwe yahalamadittaPRVsm1 yahan-lenasm1 yakgirilen yakgirilen yakgirilen yatagalaRMVsm1 yathurugahuliaddasm1 yudhanganawa-buttala